خلق لوگو ارائه تجهیزات دندانپزشکی سیمامد پارسه با ترکیب خلاقانه المان های ایمپلنت و دندان که مربوط به حوزه فعالیت شرکت می‌باشد. ترکیب لوگو با رنگ های ملایم طیف رنگ آبی به درخواست کارفرما بوده‌است.

در نهایت آیکون ساخته شده با طراحی فونت اختصاصی برند ترکیب شده‌است.

در ادامه می‌توانید مراحل ساخت لوگوی ارائه تجهیزات دندانپزشکی سیمامد پارسه را مشاهده کنید.