خلق لوگوی اختصاصی برای برند شخصی فاطمه جنابی با حوزه فعالیت نقاشی روی پارچه، با استفاده از ترکیب خلاقانه‌ی نماد پارچه، پروانه و قلمو انجام شده‌است. طراحی این لوگو نمادی از پروانه که نشانه‌ی لطافت است را به مخاطب القا می‌کند.

همچنین استفاده از هفت تار و هفت پود در طراحی لوگو به‌دلیل ارتباط بیشتر با حوزه فعالیت کارفرما بوده‌است. طراحی این لوگو با سبک خاص مینیمال انجام شده‌است و رنگ آن به انتخاب کارفرما بوده‌است.

در ادامه می‌توانید مراحل ساخت لوگوی ختصاصی برای برند شخصی فاطمه جنابی را مشاهده کنید.