ساخت لوگو وبسایت آژانس دیجیتال مارکتینگ با استفاده از المان نمودار صعودی که مربوط به حوزه فعالیت کارفرما می‌باشد. رنگ هایی که در لوگو نهایی به کار رفته‌است الهام گرفته از رنگ‌های نمودار‌های سرچ کنسول می‌باشد.

درنهایت لوگوی طراحی شده با تایپوگرافی اختصاصی حوزه فعالیت شرکت یعنی آزانس دیجیتال مارکتینگ ترکیب شده‌است.

در ادامه می‌توانید مراحل ساخت لوگوی وبسایت آژانس دیجیتال مارکتینگ را مشاهده کنید.