خلق لوگو اختصاصی شرکت آوید‌ تجارت‌ فردا در ابتدا با ترکیب خلاقانه نمادهای مرتبط با زمینه فعالیت کارفرما، به همراه رعایت اصول طراحی آغاز شده است. در ادامه با استفاده از رنگ‌های خاص، طرح لوگو به زمینه فعالیت شرکت نزدیک‌تر شده و در مرحله نهایی نام شرکت با تایپوگرافی مناسب و بخصوص در لوگو گنجانده شده‌ است.

در ادامه می‌توانید مراحل ساخت این لوگوی اختصاصی را مشاهده کنید.