خلق لوگوی شرکت داروسازی فارماهیل در ابتدا با ترکیب خلاقانه‌ی شکل کپسول و نماد اورژانس آغاز شده است و در ادامه طرح بدست آمده با رنگ قرمز که نماد امداد و اورژانس است ادغام شده است. همچنین استفاده از رنگ قرمز باعث القای حس امداد و خدمات درمانی به مخاطب می‌شود.

در ادامه می‌توانید مراحل ساخت لوگوی داروسازی فارماهیل را مشاهده کنید.