ساخت لوگوی آموزشگاه زبان مادر با ترکیب آیکون کره‌زمین و آیکون مکالمه آغاز شده است. استفاده از کره‌زمین به دلیل القای حس بین المللی بودن زبان‌های در حال آموزش در آموزشگاه می‌باشد. استفاده از آیکون مکالمه نیز به دلیل مرتبط بودن با حوزه فعالیت کارفرما بوده است. در نهایت لوگو با رنگ آبی که نماد قدرت و دانش است، ترکیب شده است. استفاده از رنگ آبی می‌تواند حس قدرتمندی و علمی بودن حوزه فعالیت را به مخاطب انتقال دهد.

در ادامه می‌‎توانید مراحل ساخت لوگوی آموزشگاه زبان مادر را مشاهده کنید.