ما برای خلق لوگو وبسایت فیلم و سریال دی دی فیلم، القای حس خوب تماشای فیلم و سریال در یک پلتفرم راحت و دوستانه را اولویت قرار دادیم. لبخند دی دی فیلم و رنگ سبز آرامش بخش و در عین حال گرم و صمیمی لوگو نیز به همین علت انتخاب شده است. در لوگو دی دی فیلم یک آدمک دیجیتالی به مخاطب لبخند میزند؛ لبخندی که با لبخند رضایت کاربران گره خورده و به سختی فراموش خواهد شد.