خلق لوگو بودن ولت بسیار برای ما لذت بخش بود. این لوگو ترکیبی چه در تصویر چه در تایپ کسب و کار مورد نظر را برای مخاطبین تداعی می‌کند. طراحی شکل های هندسی به شکل کفپوش و رنگ های گرم چوب حرفه کسب و کار که فروشگاه کفپوش و پارکت چوبی است را به خوبی معرفی می‌کند همچنین این اشکال، حروف اول کلمات BODEN  و WELT را در خود دارند. الگو های هندسی بخش نوشتاری نیز به معرفی کسب و کار و تطابق تصویر و نوشتار کمک می‌کنند. 

در ادامه می‌توانید مراحل ساخت لوگوی ترکیبی فروشگاه کفپوش و پارکت چوبی “بودن ولت” را مشاهده کنید.