خلق لوگوی شرکت ساخت‎‌و‌ساز بارکاو سازه کارمانیا با ترکیب حرفه‌ای المان ساختمان و خانه به منظور نشان دادن زمینه‌ی فعالیت شرکت کارفرما پدید آمده‌ و در ادامه با استفاده از تایپوگرافی اختصاصی و خلاقانه تکمیل شده است.

استفاده از شکل سقف شیروانی که مربوط به بخش ویلاسازی که به طور خلاقانه به صورت فلشی رو به بالا طراحی شده است و باعث القای حس پیشرفت و قدرت می‌باشد.

در ادامه می‌توانید مراحل ساخت لوگوی شرکت ساخت‎‌و‌ساز کارمانیا را مشاهده کنید.