نمادها، استعاره ها و قدرت الهام؛ نمادشناسی در طراحی لوگو

در مقاله پیش رو، قصد بررسی نمادشناسی در طراحی لوگو و مفهوم نمادها در لوگو را داریم. لوگوها نماینده پیشتاز یک برند می باشند؛ لوگو طراحی گرافیکی کوچکی ست که به یاد ماندنی و خاطره انگیز می باشد و مفاهیم زیادی را تنها با یک تصویر به ذهن مخاطب منتقل می کند. استفاده از نمادگرایی در طراحی لوگو می تواند به انتقال سریع و موثر عناصر یک برند به مخاطبان هدف کمک کند. نمادشناسی در لوگو می تواند شامل طرح های متفاوت برگرفته از اشکال، رنگ ها، استعاره ها و موارد دیگر باشد.

سمبولیسم یا نماد شناسی چیست؟ نمادها و نشانه ها در طول تاریخ