چرا انتخاب اسم برند یک شرکت،

جزو لاینفک هویت برند آن شرکت است؟

اسم کسب و کار می تواند محصول یا خدمات شما را متمایز از رقبا کند. برند متشکل از همه چیزهایی است که هویت را ایجاد می کند. داشتن نام برند، ضروری ترین موضوع برای شروع فعالیت شماست.

انتخاب اسم برند یکی از مهم ترین تصمیمات شماست؛ نام برند شما، تصویر کلی محصول یا خدمت، موقعیت و در حالت ایده آل، مزایای آن را برای مخاطبان شما منعکس می کند. موفقیت در انتخاب نام برند می تواند خدمات شما را به طور معناداری برای مخاطبان شما، تبلیغ کند و شما را از رقبایتان متمایز سازد. در بهترین حالت، زمانی که مشتریان بتوانند محصولات باکیفیت را با یک نام تجاری مرتبط سازند، آنگاه یک برند می تواند اثر انتقالی بی‌نظیری از خود ارائه دهد.